Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden:

1/ Je kan je inschrijven voor onze natuurtrips, Land Rover huur en combi’s via het aanmeldingsformulier op deze website of per email en het aanbetalingsbedrag zoals vermeld in de door ons opgestelde aanmeldingsbevestiging, over te maken op onze bankrekening in Turkije. Onze bankgegevens worden verstrekt in onze aanmeldingsbevestiging. De inschrijving is definitief zodra het over te maken aanbetalingsbedrag is bijgeschreven op onze bankrekening. De kosten van overmaking dienen geheel voor je eigen rekening te komen. Druk in het telebankierprogramma dus s.v.p. niet op de knop ‘kosten delen’. Na inschrijving en aanbetaling ontvang je een betalingskwitantie, inschrijvingsbewijs en aanvullende reisinformatie.

2/ Dagtrips en Land Rover huur voor korte termijn (korter dan 3 dagen) kunnen via deze website worden gereserveerd en worden door ons per email bevestigd. Na aankomst op de plaats van bestemming en voor deelname aan de activiteit wordt de boeking op de plek waar je verblijft afgehandeld en het verschuldigde bedrag aan ons ter plekke voldaan.

3/ Het restant van de reissom zoals vermeld in het inschrijvingsbewijs dient uiterlijk 6 weken voor vertrek bijgeschreven te zijn op onze bankrekening.

4/ De kosten voor een bij ons aangevraagde luchthaventransfer, in het geval dat je zelf zorgdraagt voor je vliegticket, van vliegveld Dalaman naar Fethiye en v.v. bedraagt € 20,-/€ 30,- pp. (afhankelijk van het aantal deelnemers) per transfer. Luchthaventransfer van vliegveld Antalya naar Fethiye en v.v. op aanvraag.

5/ Bij inschrijving tot 6 weken voor vertrek en korter dient de gehele reissom in één keer bij boeking overgemaakt te worden.

6/ Je dient zelf zorg te dragen voor een reis-en annuleringsverzekering.

7/ Bij alle lange reizen staat een minimum aantal deelnemers vermeld. In geval van onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor om een toeslag te berekenen of een reis te annuleren. Je ontvangt daarvan minstens drie weken van tevoren bericht. Wij zullen er vervolgens alles aan doen om je dan een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Gelukkig is het annuleren van een natuurtrip of combi door onvoldoende deelname nog nooit voorgekomen.

8/ Als je zelf je vliegticket regelt dien je ervoor te zorgen dat je arriveert op de geplande aankomstdatum op luchthaven Dalaman, waar je, indien gewenst, door ons opgehaald wordt. Het is ook mogelijk dat wij het vliegticket voor je regelen. Geef dit aan op het inschrijfformulier. De prijs voor een bij ons geboekt vliegticket bedraagt € 460,- de luchthaventransfers zijn hierbij dan ook inbegrepen!

9/ Vraag bij boeking van je ticket naar je reisschema, die ze je onder voorbehoud kunnen geven. Reisschema houdt o.a. in: vluchtnummer en verwachte aankomsttijd in Dalaman. Dit willen we graag weten. Zodra je ticket in je bezit is, meld je ons het definitieve vluchtnummer en aankomsttijd, zodat je op tijd afgehaald kan worden.

10/ Het is belangrijk dat je in het bezit bent van alle vereiste geldige (reis-)documenten en een geldig NL rijbewijs als je voor self-drive boekt.

11/ Annulering van de ticket is in alle gevallen voor rekening van de deelnemer.

12/ Als je de reis om persoonlijke reden moet annuleren zijn de volgende kosten verschuldigd:
-Annuleren tot 6 weken voor vertrek: aanbetalingsbedrag (bij annulering is dus altijd minimaal het aanbetalingsbedrag verschuldigd tot 6 weken voor vertrek).
-Daarna tot 15 dagen voor vertrek: 60% van de reissom.
-Annuleren 15 dagen voor vertrek tot en met 2 dagen voor vertrek: 90% van de reissom.
-Annuleren 2 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom.

13/ Funwheelers gaat ervan uit dat iedere deelnemer in goede gezondheid is bij aanvang van de trip.

14/ In geval van een acute medische situatie tijdens de trip buiten de schuld van Funwheelers, zal Funwheelers zijn best doen om de deelnemer(s) zo spoedig mogelijk te (laten) vervoeren naar de plek van medische hulp, doch Funwheelers is op geen enkele manier verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

15/ Funwheelers gaat ervan uit dat eventuele bekend zijnde ziektes en/of medicaties bij de deelnemer die mogelijk belangrijk kunnen zijn gedurende de trip, gemeld worden aan Funwheelers vooraf de trip tijdens de intruductie na aankomst en Funwheelers gaat ervan uit dat de deelnemer conditioneel geschikt is om een dergelijke trip te doen.

16/ Eventuele bekend zijnde ziektes bij de deelnemer mogen niet belastend zijn voor andere deelnemers tijdens de trip.

17/ Als een deelnemer vroegtijdig de tocht door persoonlijke reden moet of wil verlaten, worden daar extra kosten voor gemaakt die voor rekening van de deelnemer zijn. Deze extra kosten dienen ter plaatse verrekend te worden met Funwheelers.

18/ Het deelnemen aan outdooractiviteiten is wereldwijd op eigen risico. Zorg ervoor dat deelname aan outdooractiviteiten in je verzekeringsplan is opgenomen.

19/ Funwheelers is op generlei wijze aansprakelijk voor enige vorm van verlies, beschadiging of diefstal op accommodaties, tijdens transfers en tijdens de trips aan en van bagage van deelnemers.

20/ Funwheelers is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van overmachtsituaties, zoals natuurrampen, stakingen, politieke onrust, oorlogen e.d.

21/ In geval Funwheelers aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.

22/ Funwheelers kan veel regelen, maar niet alles. Veel diensten worden uitgevoerd door derden in samenwerking met Funwheelers en ondanks zorgvuldigheid kan er altijd wat mis gaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden en bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het is daarom van belang gezien bovenstaande en gezien de aard van de reis, dat de deelnemer met de juiste verwachtingen en instelling op reis gaat.

23/ Funwheelers behoudt zich het recht voor om foto/videomateriaal of enig ander materiaal wat gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden en waar klanten tijdens de tour bij zijn betrokken, te gebruiken zonder toestemming van of betaling aan de klant.

24/ Promotiemateriaal van Funwheelers blijft ten alle tijde eigendom van Funwheelers. Gebruik van promotiemateriaal van Funwheelers door derden is alleen toegestaan na schriftelijke aanvraag door derden en na schriftelijke goedkeuring van Funwheelers. Indien er na de gegeven toestemming van Funwheelers verandering optreedt in de relatie met derden, en de aard van de verandering in de relatie nadelig is voor Funwheelers, behoudt Funwheelers zich het recht voor om de gegeven toestemming per direct in te trekken.

25/ De bepalingen en voorwaarden zoals hier beschreven zijn van toepassing op elke boeking die bij Funwheelers wordt gedaan en gelden voor alle klanten die bij Funwheelers boeken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.